Zabava

Zabava je osmijeh na licima oko nas, lijepa riječ s usana, pomoć nepoznatom i dar poznatom. Zabava je upoznati i biti upoznat. Zabava su nerad i rad, ples i sport, putovanja i ležanja. Zabava je pohvala i savjet, slušanje i biti saslušan.

Zabava je voljeti i biti voljen, moliti i biti moljen.