O evoluciji

Evoluciju ćemo promatrati općenito i posebno. Opća evolucija razmatra svijet od nastanka do mogućeg kraja. Evolucija života samo je jedan dio tog procesa. Nemoguće je odvojiti postanak svijeta od postanka čovjeka.